Ekonomiczniej nietylko z najtańszym skład opału ale te dbając o własciwe ocieplenie i okna oraz drzwi.

Skład opału Jak opłacalnie wykorzystywać węgiel, aby oczyścić się z węglowego smogu Skład opału Paleniska są obecne tak długo jak ludzie. Po raz pierwszy pojawiły się w prehissztachetycznych jaskiniach i obozowiskach, a w historii nadal zajmują poczesne miejsce. W starożytnej Grecji palenisko zostało nazwane na cześć bogini Hestii. Cesarstwo Bizantyjskie… Continue reading