Odzyskiwanie danych jako zamysł przedsiębiorstwa po awarii.

Odzyskiwanie danych Odzyskiwanie danych – 3 kroki do stworzenia planu tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych

Do odzyskiwania danych stosuje się różne techniki. Choć proces ten jest czasochłonny i może wymagać transportu taśm, większość procesów opiera się na połączeniu różnych technologii. Choć odzyskanie wszystkich danych produkcyjnych na taśmę może być kuszące, w rzeczywistości nie wszystkie z nich mogą być niezbędne do wznowienia działalności. Organizacje powinny określić, jakie dokładnie dane muszą odzyskać. W końcu nie każdy plik ma krytyczne znaczenie dla sukcesu firmy.

Odzyskiwanie danych to ratowanie i naprawa utraconych danych

Co to jest odzyskiwanie danych? Najprościej mówiąc, odzyskiwanie danych polega na odzyskiwaniu i naprawie utraconych danych z uszkodzonych nośników pamięci. Utrata danych może nastąpić na wiele sposobów, od przypadkowego skasowania po awarię dysku twardego i błędy w oprogramowaniu. Nawet jeśli dysk twardy jest fizycznie niesprawny, dane mogą być odzyskane przez wykwalifikowanego specjalistę ds. odzyskiwania danych. Odzyskiwanie danych może być również stosowane do przywracania danych z uszkodzonych lub nieczytelnych nośników pamięci.

Odzyskiwanie danych może być wykorzystywane w zastosowaniach kryminalistycznych i szpiegostwie. Specjaliści medycyny sądowej mogą stosować tę technikę do przywracania danych z komputera w przypadku kradzieży systemu lub zainstalowania wirusa. Czasami dane mogą zostać ukryte w komputerze przez wirusa i tylko ekspert kryminalistyki komputerowej może je odzyskać. Może również dojść do fizycznego uszkodzenia nośników pamięci. Częstą przyczyną awarii są klęski żywiołowe i błędy ludzkie.

Często problem wynika z uszkodzonej tabeli alokacji plików, ale dane mogą nadal istnieć na dysku twardym. W niektórych przypadkach plik może być fizycznie uszkodzony lub zniszczony, ale nadal można go odzyskać, jeżeli nagłówek i zawartość pliku pozostały nienaruszone. W niektórych przypadkach pliki mogą być zaszyfrowane i niedostępne. Na szczęście niektóre programy potrafią naprawić tego typu uszkodzenia plików, umożliwiając ponowny dostęp do utraconych danych.

Proces odzyskiwania danych rozpoczyna się od odłączenia zasilania od dysku. Jeśli specjalista ds. odzyskiwania danych nie może odzyskać danych ze względu na wadliwe działanie dysku, może odbudować dysk, utworzyć obraz dysku i naprawić uszkodzone części. Koszt profesjonalnego odzyskiwania danych zależy od rodzaju danych, które mają zostać odzyskane, oraz poziomu usług. W zależności od typu dysku koszt może się znacznie różnić. W ostatecznym rozrachunku użytkownik będzie zadowolony z rezultatów.

Jest to aspekt tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych

Plany tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych nie mogą się obejść bez odzyskiwania danych. Dane są niezbędne do prowadzenia działalności biznesowej, a ich utrata może znacząco wpłynąć na jej ciągłość. Metody tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych pozwalają odzyskać dane utracone w wyniku awarii systemu, a metody odzyskiwania danych są dostępne zarówno dla zewnętrznych, jak i wewnętrznych magazynów danych. W tym artykule opisano trzy ważne kroki, które należy podjąć podczas tworzenia planu tworzenia kopii zapasowych danych. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich.

Przede wszystkim należy zrozumieć, dlaczego konieczne jest wprowadzenie w firmie procedur tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Prawda jest taka, że dane są przechowywane na fizycznych maszynach, które z czasem się starzeją i ulegają uszkodzeniu. Nawet oprogramowanie może zawierać błędy i działać wadliwie, co może prowadzić do nieoczekiwanych rezultatów. Dane mogą również zostać utracone z powodu niewłaściwej obsługi lub nieostrożności pracowników. Warto zadbać o to, by kopie zapasowe danych i procedury odzyskiwania były regularnie testowane.

Podczas wdrażania planu tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych ważne jest uwzględnienie wszystkich jego aspektów. Niektóre strategie obejmują posiadanie zapasowych, niekrytycznych serwerów, dublowanie centrów danych i umowy zastępcze. Dodatkowo można wprowadzić zasady ochrony danych, które pomogą chronić dane przed katastrofami spowodowanymi przez użytkowników, takimi jak złośliwe oprogramowanie i oprogramowanie ransomware. Co więcej, procedury odzyskiwania danych powinny określać, które aplikacje są najważniejsze, i ustalać kolejność ich przywracania. Dzięki temu ważne aplikacje, systemy operacyjne i dane będą przywracane do właściwych lokalizacji tak szybko, jak to możliwe.

Kopia zapasowa danych jest istotnym elementem planowania odzyskiwania danych po awarii. Chroni przed katastrofalną utratą danych poprzez tworzenie kopii danych i przechowywanie ich w alternatywnej lokalizacji. Jeżeli planujesz przywrócenie działalności po katastrofie, tworzenie kopii zapasowych danych jest istotną częścią rozsądnego planu odzyskiwania danych po awarii. Dla wielu firm ten rodzaj kopii zapasowej jest niezbędny. Posiadając kopię zapasową plików, można zabezpieczyć się na wypadek awarii systemu głównego lub awarii któregoś z jego komponentów.

Minimalizuje kosztowne przestoje

Przestoje są ogromnym, kosztownym problemem dla organizacji i mogą mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe firmy. Chociaż małe firmy często mają do czynienia z mniejszymi zakłóceniami niż duże organizacje, każda godzina przestoju może kosztować firmę nawet 100 tys. dolarów. Dlatego firmy powinny rozważyć koszty przestoju przed podjęciem decyzji o metodzie odzyskiwania danych. Oto kilka wskazówek dotyczących minimalizowania przestojów.

Po pierwsze, weź pod uwagę swoje dane. Jeśli nie masz kopii zapasowej, będziesz potrzebował kopii zapasowej danych w swojej bazie danych. W przypadku awarii dane te mogą mieć różne formaty i rozmiary – od wielu megabajtów do wielu gigabajtów. Jeśli firma nie będzie tworzyć kopii zapasowych, będzie narażona na utratę wszystkich danych. Jeśli utracisz wszystkie dane, nie będziesz w stanie ich odzyskać. Zamiast tego trzeba będzie zapłacić cenę w postaci spadku wydajności.

Następnie należy określić, które systemy są najbardziej krytyczne dla działalności firmy. Jeśli masz więcej niż jeden serwer lub pojedynczy plik, niektóre z systemów mają kluczowe znaczenie dla Twojej działalności. Po określeniu, które systemy są najbardziej krytyczne, można opracować plan odzyskiwania danych w przypadku przestoju, który zminimalizuje czas przestoju. Pamiętaj, że Twój plan na wypadek przestoju może być tylko tak skuteczny, jak Twoja zdolność do odzyskiwania danych, i nigdy nie powinieneś lekceważyć potęgi swoich danych.

Kolejną wskazówką dotyczącą minimalizowania przestojów jest określenie celu punktu przywracania. Twój RTO to czas przestoju, który możesz tolerować, zanim doświadczysz szkodliwego wpływu na swoją działalność. W przypadku jednoczesnej awarii kilku systemów czas przywracania może być różny. Odpowiedni czas RTO dla scenariusza utraty danych można określić przed wystąpieniem awarii. Podobnie czasy RTO odnoszą się do poszczególnych rekordów i aplikacji. Niezależnie od czasu RTO należy się upewnić, że wdrożono rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych.

Powoduje fizyczne uszkodzenie nośników pamięci

Jednymi z najczęstszych przyczyn utraty danych są uszkodzenia mechaniczne i logiczne. Do tego typu problemów należą awarie dysków twardych, awarie spowodowane przerwami w dostawie prądu oraz problemy ze sprzętem, sterownikami i oprogramowaniem. Nawet pożar i zalanie wodą mogą spowodować fizyczne uszkodzenie dysków twardych. Talerze dysków twardych mogą ulec uszkodzeniu, gdy głowice uderzą w płytę zapisu. Uszkodzenia fizyczne są często najtrudniejsze do odzyskania, dlatego warto znać najczęstsze przyczyny utraty danych i sposoby ich leczenia.

Fizyczne uszkodzenia nośników pamięci występują wtedy, gdy zawiodą wewnętrzne mechanizmy, co prowadzi do uszkodzenia plików, a nawet ich trwałej utraty. Może to nastąpić z wielu przyczyn, takich jak pożar lub powódź, wadliwe podzespoły elektroniczne, a nawet uderzenie głową. Takie sytuacje są szczególnie częste w przypadku zewnętrznych dysków twardych, ale mogą również wystąpić w samym komputerze. W takich przypadkach w celu odzyskania danych należy zwrócić się do specjalisty. Aby zapewnić całkowite odzyskanie danych, proces naprawy uszkodzeń fizycznych powinien zostać przeprowadzony przez specjalistę.

Odzyskiwanie danych jest możliwe nawet wtedy, gdy urządzenie pamięci masowej jest fizycznie uszkodzone, ale w niektórych przypadkach nie można go naprawić. Na przykład dyski twarde można naprawić, wymieniając niektóre części. Nie usuwa to jednak uszkodzeń logicznych. Wykwalifikowany dostawca użyje specjalistycznych narzędzi i pomieszczeń czystych, aby naprawić nośnik i przywrócić dane. Odzyskiwanie danych może być wyzwaniem, ale przed rozpoczęciem tego procesu należy się upewnić, że wykonano kopię zapasową wszystkich ważnych danych.

Istnieje wiele sposobów na przywrócenie utraconych plików. Jednak jedną z najczęstszych metod jest naprawa fizyczna. Przykładem może być użycie lutownicy do ponownego zainstalowania końcówki USB na dysku twardym. W celu naprawy uszkodzonego dysku twardego zaleca się kontakt z profesjonalistą zajmującym się odzyskiwaniem danych. Fachowcy mogą bezpiecznie naprawiać takie dyski twarde w czystym środowisku. Jednak bez odpowiedniej wiedzy istnieje ryzyko trwałego uszkodzenia nośnika.

Powoduje szpiegostwo

Era technologii informacyjno-komunikacyjnych umożliwiła powstanie nowego rodzaju szpiegostwa: szpiegostwa cybernetycznego. Ten rodzaj szpiegostwa jest wykorzystywany do zdobywania przewagi strategicznej, uzyskiwania dostępu do systemów biznesowych, które mogą pomóc innym krajom, oraz pozyskiwania nowych klientów. Tradycyjnie rywalizujące ze sobą kraje szpiegowały się nawzajem, ale obecnie głównym narzędziem takich działań stała się cyberprzestrzeń. Nietrudno zauważyć, że odzyskiwanie danych stało się istotną częścią szpiegostwa.

Cyberszpiegostwo staje się coraz bardziej powszechne, a jego najczęstszymi celami są duże korporacje, agencje rządowe i instytucje akademickie. Kampanie ukierunkowane są jednak prowadzone również przeciwko osobom prywatnym. Większość działań w zakresie szpiegostwa cybernetycznego należy do kategorii zaawansowanych trwałych zagrożeń (APT). APT to dobrze zaplanowany, długotrwały cyberatak, który omija istniejące środki bezpieczeństwa i ma na celu przeniknięcie do konkretnej organizacji.

W 2020 r. instytucja akademicka w Chinach została dotknięta cyberszpiegostwem. Badacze z zespołu Falcon OverWatch firmy CrowdStrike zidentyfikowali ukierunkowane włamanie do organizacji, o której wiadomo, że jest zaangażowana w testy COVID-19. Złośliwe działanie zostało przypisane chińskim hakerom. Uzyskali oni dostęp do instytucji poprzez udany atak SQL injection na podatny serwer WWW. Po uzyskaniu dostępu do sieci instytucji, napastnik wykorzystał powłokę sieciową do wykonania złośliwych działań mających na celu gromadzenie informacji.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Otagowano , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.